Zajęcia przygotowujące do nauki czytania i pisania

W swojej codziennej pracy dużą wagę przywiązujemy do kształtowania u dzieci wszystkich umiejętności , które niezbędne są im do podjęcia nauki w szkole podstawowej, dlatego już z maluszkami prowadzimy zajęcia przygotowujące do nauki pisania i czytania. Podstawowym założeniem naszej pracy jest stymulacja rozwoju intelektualnego dziecka. Budowanie systemu językowego, opisywanie i wyjaśnianie świata, ale także budowanie własnej tożsamości.

Nie chodzi tylko o naukę mowy, czy naukę czytania, ale o osiąganie kolejnych etapów w rozwoju wszystkich funkcji poznawczych.

Główne założenia naszej pracy

Swoją pracą oddziałujemy na wszystkie sfery rozwojowe, kładziemy duży nacisk na ćwiczenia z zakresu kategoryzacji, kodowania ,ćwiczenia pamięci oraz analizy i syntezy wzrokowej przy zachowaniu porządku linearnego od lewej do prawej zgodnie z zasadą czytania.

Jakim dzieciom szczególnie polecane są zajęcia?

Systematyczna praca adresowana jest dla wszystkich dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem tych z zaburzeniami rozwojowymi m.in. opóźniony rozwój ruchowy, niepojawianie się pierwszych słów do 2 r.ż.

Zmieniający się świat, tempo i styl życia, nowe sposoby i typy społecznych relacji, zbyt wczesna i długa stymulacja dzieci obrazem, tablety i komputery niosą za sobą ryzyko problemów rozwojowych, wynikających z braku możliwości ludzkiego mózgu do przystosowania się w tak krótkim czasie do ilościowego i jakościowego zakresu zmian.

W gabinetach terapeutycznych obserwuje się coraz większą ilość dzieci, które nie radzą sobie w naturalny sposób z zaakceptowaniem zasad i norm społecznych, językowych i wszelkich innych , które kierują zachowaniem człowieka.

Coraz więcej jest dzieci z alalią, opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, dysleksją, nadpobudliwością ruchową, zaburzeniami reakcji emocjonalnych oraz społecznych. Wczesne zajęcia dają ogromne możliwości formowania się intelektu dziecka, gdyż poprzez czytanie kształtuje się wyobraźnia, która jest niezbędna do kreatywnego myślenia.

Głównym celem zajęć realizowanych w naszej placówce jest stymulacja mowy oraz przygotowanie dzieci do nauki pisania i czytania. Dzieci najskuteczniej uczą się w działaniu. Proponowane ćwiczenia ogólnorozwojowe są odpowiednio dobrane do wieku dziecka i jego możliwości psychofizycznych, doskonalą sprawność manualną, analizę i syntezę wzrokową oraz słuchową, ćwiczą myślenie, pamięć symultaniczną i sekwencyjną, uczą się spostrzegania, koncentracji uwagi, obserwowania, kojarzenia pojęć, logicznego myślenia.