robotyka

Robotyka

to zajęcia, które  w  innowacyjny sposób rozwija umiejętności dzieci od najmłodszych lat. Dzieci uczą się programowania i kodowania, co stymuluje ich kreatywność oraz logiczne myślenie. Zajęcia z robotyką wprowadzają dzieci w świat nowych technologii, ucząc je współpracy, rozwiązywania problemów i pracy w zespole. Dzieci są zachęcane do eksperymentowania i odkrywania, co rozwija ich ciekawość i pewność siebie. Poprzez zabawę i  praktyczną naukę , przedszkolaki zdobywają nowe umiejętności i rozwijają swoje potencjały. 

Zajęcia sensoryczne

Zajęcia sensoryczne

umożliwiają dzieciom rozwijać swoje zmysły i zdobywać cenne doświadczenia przez to są ważnym elementem edukacji małych dzieci .Zabawy sensoryczne angażują wszystkie zmysły – dotyk, zapach, smak, wzrok i słuch. Dzieci mogą bawić się w piasku, wodzie, glinie, kolorowych kulkach czy różnych teksturach. Dzięki temu uczą się odczuwać różnice między różnymi materiałami i rozwijają swoją zdolność do koncentracji. Zajęcia sensoryczne również stymulują rozwój motoryczny dzieci, ucząc je precyzji i koordynacji ruchowej. To również idealna okazja do rozwijania wyobraźni i kreatywności. Ponadto rozwijają w dzieciach zainteresowanie światem i zwiększają ich wrażliwość na otaczające ich bodźce.

 Arteterapia

Arteterapia

Zajęcia z arteterapią w przedszkolu to kreatywna forma terapii, która ma na celu rozwijanie wyobraźni i emocjonalnego doświadczenia dzieci. Dzieci mają możliwość wyrażenia swoich emocji i uczuć za pomocą różnych materiałów artystycznych, takich jak farby, kredki, glina czy kolorowe papierki. Poprzez tworzenie i eksperymentowanie, stymulowane są różne zmysły i rozwijana jest precyzja ruchu. Zajęcia z arteterapią pozwalają dzieciom na odkrywanie siebie i budowanie więzi emocjonalnych. Dzięki nim rozwija się również ich kreatywność oraz umiejętność wyrażania siebie w sposób niewerbalny. Arteterapia w przedszkolu wpływa pozytywnie na rozwój emocjonalny i społeczny dzieci, a także wspiera ich  poczucie własnej wartości.

Dogoterapia

Dogoterapia

wspomaga działania rehabilitacyjne oraz terapeutyczne przy udziale odpowiednio przeszkolonych psów. Celem zajęć jest nauka zachowania i właściwych postaw w relacji dziecko-pies- terapeuta oraz dostrzeżenie psa jako prawdziwego przyjaciela.  Te pierwsze ćwiczenia z psem budują zaufanie między nim a dzieckiem. Nabiera ono poczucia bezpieczeństwa, oswaja się z nową sytuacją, a także jest instruowane, w jaki sposób bezpiecznie postępować z czworonogiem. Uczy się także, aby przy zwierzęciu zawsze zachować ostrożność..Dogoterapia pozwala przełamać lęk przed czworonogiem i pogłębiać kontakt poprzez podchodzenie do niego, głaskanie i przytulanie się. Dzieci udoskonalają umiejętności motoryczne poprzez obserwowanie czynności wykonywane przez zwierzę i naśladowanie ich. Jest to także znakomita okazja do tego, by ćwiczyć koncentrację uwagi i wyzwalać spontaniczną aktywność dziecka wobec psa.

Angielski Metodą Helen Doron

Angielski Metodą Helen Doron

Nasza placówka jak jedyna w naszej miejscowości należy do międzynarodowej sieci szkół językowych Helen Doron co pozwala nam wykorzystywać tą metodę na naszych zajęciach. Dzieci  przez cały czas jest otoczone są  angielskim. Nauczyciel mówi wyłącznie w drugim języku, wyjaśniając nowe słowa również gestem, ruchem czy przykładem. Powtarzając je wielokrotnie w różnorodnych grach i zabawach, Twoje dziecko nawet nie zauważa, jak wiele się uczy. A dzięki skojarzeniu dobrej zabawy z językiem angielskim, będzie chętnie uczestniczyło w zajęciach. W przyswajaniu nowych słów i zwrotów pomoże mu codziennie odsłuchiwanie nagrań do kursu. Nasze stymulujące i efektywne zajęcia są uzupełniane przez innowacyjne gry i aplikacje, odpowiadając tym samym na potrzeby dzisiejszych dzieci, które znają technologię i lubią jej używać.

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne

w przedszkolu wspierają rozwój mowy u najmłodszych .Pod opieką wykwalifikowanego logopedy, dzieci uczą się poprawnej artykulacji, rozwijają słownictwo i doskonalą umiejętność porozumiewania się. Poprzez ćwiczenia , gry i zabawy słowne, wymawiania dźwięków dzieci  zyskują większą pewność siebie. Zajęcia te są wsparciem w radzeniu sobie z trudnościami językowymi, ale także budują solidne podstawy w komunikacji, które będą miały wpływ na sukcesy szkolne w przyszłości.

Taniec

Taniec

to zajęcia mające na celu rozwój motoryki dużej dzieci. Podczas nich maluchy uczą się podstawowych kroków, rytmu i koordynacji ruchowej w przyjaznej atmosferze .Dzięki różnorodnym stylom dzieci odkrywają radość w ruchu i wyrażaniu siebie poprzez taniec. Dodatkowo,  zajęcia te kształtują zdolność do pracy grupie, współdziałania i kreatywnego myślenia. Dzieci uczą się słuchać muzyki, dostosowywać ruchy do rytmu i wyrażać siebie poprzez gesty i ekspresję.

Emocjolandia

Emocjolandia

zajęcia z emocji, podczas których dzieci uczą się rozpoznawania i wyrażania swoich uczuć w bezpiecznym i wspierającym otoczeniu . Poprzez rozmowy i aktywności plastyczne dzieci zdobywają umiejętność nazywania oraz zrozumienia swoich emocji. Dodatkowo uczą się radzenia sobie z trudnościami i konfliktami, co wzmacnia ich poczucie wartości i buduje zdolność empatii. Zajęcia te pomagają również dzieciom w budowaniu zdrowej relacji z własnymi uczuciami oraz rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z emocjami.

Zajęcia kulinarne

Zajęcia kulinarne

kreatywne gotowanie z maluchami to fascynująca podróż po świecie smaków dla najmłodszych. Dzieci uczą się podstaw gotowania oraz zdrowych nawyków żywieniowych. Poprzez proste przygotowanie potraw, maluchy rozwijają  kreatywność i umiejętność współpracy .Mają także możliwość degustacji i rozróżniania smaków. To nie tylko smakowita zabawa, ale także cenna lekcja zdrowego odżywania, które wpływa na rozwój fizyczny i psychiczny dzieci

Adaptacja

Adaptacja

zajęcia przedprzedszkolne to specjalnie przygotowany program edukacyjny dla dzieci w wieku 1,5 do 3 lat  mający na celu wsparcie dziecka w integracji społecznej z rówieśnikami. Te zajęcia pomagają dzieciom w przystosowaniu się do nowego otoczenia, rozwijaniu umiejętności społecznych, emocjonalnych oraz poznawczych. Dzięki temu procesowi adaptacji, maluchy zyskują większą pewność siebie  i gotowość przedszkolną. Zajęcia adaptacyjne stanowią fundament w budowaniu pozytywnego obrazu przedszkola, a także wspierają w harmonijnym rozwoju przedszkolaków.