Statut przedszkola niepublicznego „Słoneczko”

(pobierz plik)

Karta zgłoszenia dziecka

(pobierz plik)

Informacja dla rodziców na temat przetwarzania danych osobowych (pobierz plik)

Zobacz online

Koncepcja pracy przedszkola -uchwalona

(zobacz plik)

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

(pobierz plik)

Procedura dotycząca bezpieczeństwa dzieci

(pobierz plik)

Procedura postępowania personelu w przypadku przyprowadzania dzieci chorych do przedszkola

(pobierz plik)

Procedura odbioru dziecka przez inne osoby

(pobierz plik)

procedura postępowania w przypadku Wszawicy

(pobierz plik)

Procedura postępowania w razie wypadku dziecka w przedszkolu

(pobierz plik)

Procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze

(pobierz plik)

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

(pobierz plik)