Grupa „Truskawki „to dzieci w wieku 4 do 5 lat. Nauczycielami odpowiedzialnymi za realizację programu dydaktycznego są p. Katarzyna Kotowska i  p. Marzena Jakubiak.

Ramowy plan dnia – Truskawki

(pobierz plik)