Rozwój dziecka w przedszkolu

Pierwsze przedszkola, które powstały w XIX wieku, to przede wszystkim miejsca bezpiecznego spędzania czasu przez dzieci w czasie, kiedy ich rodzice pochłonięci byli pracą. Dzisiaj, przedszkola nie są „przechowalnią”, to placówki mające dużo zalet. Przedszkole w Trzciance służy wszechstronnemu rozwojowi dziecka na płaszczyźnie m.in.: emocjonalnej, intelektualnej, społecznej i językowej.

Przedszkole rozwija społecznie poprzez kontakt z rówieśnikami

Zabawa w grupie pozwala zrozumieć dziecku na czym polega współpraca. Możliwość stworzenia czegoś wspólnie z kolegą, to dla niego ogromna satysfakcja, mimo, że czasem wymaga większego wysiłku niż praca z dorosłym, który poziomem swoich umiejętności może zniechęcić dziecko do współpracy. Grupa przedszkolna uczy dziecko tolerancji i akceptacji.  Nasze przedszkole Trzcianka daje dziecku wiele okazji do zobaczenia, że ludzie są różni i różnie się zachowują, z czasem uczą się mówić: „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”.

Przedszkole rozwija intelektualnie

Intelektualność człowieka kształtuje się w pierwszych latach jego życia. Ciekawość świata, twórcze myślenie i inne kompetencje poznawcze są pielęgnowane u dziecka w przedszkolu. Przedszkolak widząc różnicę między tym co wie, a co wiedzą na ten temat jego rówieśnicy i opiekunowie, zaczyna zadawać dociekliwe pytania, eksperymentuje, przygotowując się do nauki w szkole. Zabawa w przedszkolu w Trzciance jest podstawową formą aktywności, która służy m.in. zaspokojeniu potrzeby twórczości i wyrównuje braki rozwojowe u dzieci.

Przedszkole rozwija językowo

Dziecko uczy się w przedszkolu jak wyrażać siebie za pomocą słów. Uczy się słuchać i korzystać
z narządu mowy oraz z języka niewerbalnego w procesie komunikacji. Zabawa i chęć naśladowania rówieśników, pobudzają dziecko do mówienia. W przyswajaniu form gramatycznych i usprawnianiu narządów mowy pomaga przedszkolny logopeda. Już od najmłodszych lat przedszkolaki mają możliwość nauki języka obcego. Przedszkole w Trzciance w ramach czesnego oprócz indywidualnej współpracy z logopedą, oferuje dwa razy w tygodniu naukę języka angielskiego metodą Helen Doron oraz zajęcia przygotowujące do nauki czytania i pisania.

Rozwój emocjonalny

Przedszkolaki uczą się dostrzegać emocje i panować nad nimi. W miarę jak zdobywają nowe umiejętności językowe, zaczynają używać języka do wyrażania uczuć. Przyzwyczajając się do spędzania czasu poza swoją rodziną, rozwijają poczucie swojej niezależności. Przedszkole w Trzciance pomaga dzieciom uporać się ze smutkami dogoterapią. Mając na uwadze fakt, że dla niektórych dzieci nawiązanie relacji z psem jest łatwiejsze niż z człowiekiem, czworonożny terapeuta pojawia się w przedszkolu minimum raz w tygodniu.

Wczesna opieka i edukacja dzieci ma ogromny wpływ na ich dalsze funkcjonowanie. Mając na uwadze pracę jaką wykonujemy, jesteśmy przekonani, że przedszkole w Trzciance uczy dzieci wszystkiego co dla nich ważne i co pozwoli im na zbudowanie poczucia własnej wartości.

Zapraszamy dzieci do przedszkola w Trzciance: https://sloneczkotrzcianka.com.pl/