Dobre przedszkole

Przedszkole nie jest wyłącznie miejscem bezpiecznego spędzania czasu przez dzieci. Dobre przedszkole jest instytucją edukacyjną, ale nie pełni wyłącznie funkcji dydaktycznej. Wiek przedszkolny, to czas zabawy. Przedszkole prywatne w Trzciance sprawuje ważną rolę w procesie rozwoju małego człowieka.

W większości przedszkoli dzieciom i rodzicom proponuje się szeroki zestaw zajęć. Przedszkole prywatne w Trzciance oferuje m.in:

• język angielski,
• dogoterapię,
• zajęcia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
• rytmikę z elementami tańca,
• ćwiczenia z logopedą.

przedszkole prywatne Trzcianka
dziewczynka z pomalowanymi rękami

Te wszystkie zajęcia dodatkowe mają sens, ponieważ cała reszta dnia jest zorganizowana tak, aby dzieci były świadome, że to od nich zależy co wykonują i jakie to będzie.

Dzieci w przedszkolu prywatnym w Trzciance poprzez zabawę są uczone wytrwałości w działaniu
i wysokiego poczucia własnej wartości. Dzięki realizacji zadań dzieciństwa, są przygotowane, aby poradzić sobie z wyzwaniami kolejnych etapów życia. Stworzenie im warunków w których, są zachęcane do wspólnych działań, powoduje, że angażują się na rzecz innych oraz akceptują ich odmienność. W placówkach niepublicznych takich jak Przedszkole Prywatne Trzcianka Słoneczko, jest mała liczba dzieci przypadających na jednego wychowawcę, to sprawia, że ich osobowości są w pełni zauważane przez nauczyciela. Dzięki temu dzieci uczą się efektywniej.

Wybór przedszkola dla dziecka, to sprawa bardzo indywidualna. Wybierając placówkę spełniającą wszystkie wymienione kwestie, dajemy dzieciom szansę nauki wszystkiego, co dla nich najważniejsze.

Czekamy w przedszkolu prywatnym w Trzciance: https://sloneczkotrzcianka.com.pl