angielski-dzieci-trzcianka

Prywatne przedszkole Trzcianka

Niepubliczne przedszkole Słoneczko, to placówka z doświadczeniem i pokaźną grupą wspaniałych wychowanków. Naszą działalność rozpoczęliśmy w 2010 roku i od początku przyświecała nam idea pomocy rodzicom w przygotowaniu młodego człowieka do szkoły a w późniejszym czasie do życia w społeczeństwie.
Wiemy że pierwsze lata życia dziecka to etap odkrywania i oswajania otaczającego świata. To również czas poznawania siebie. Otwierając przedszkole tworzyliśmy miejsce szczególne, bezpieczne a jednocześnie pozwalające uczyć się życia. Włożyliśmy ogrom pracy w przygotowanie budynku. Nasze pokoje są dostosowane do potrzeb małego człowieka, estetyczne i bezpieczne. Nasz obiekt jest także dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wysoko wyszkolona kadra czuwa nad prawidłowym zachowaniem i nauką dzieci. Stajemy na wysokości zadania jakie wymaga od nas zarówno plan dydaktyczny, potrzeby milusińskich jak i ich rodziców. Uczymy koleżeństwa, tolerancji, wrażliwości, zasad higieny i współpracy.
Wychodząc na przeciw współczesnym potrzebom uczymy także języka angielskiego w sposób przyjazny i intuicyjny. Dzięki temu dzieci przyswajają język naturalnie, jakby wychowywały się za granicą. Każdej nauce towarzyszy zabawa i odprężenie co widać w efektach pamięciowych.
Szczególną uwagę przykładamy do wyżywienia dzieci. Współpracujemy z profesjonalną firmą kateringową która posiada doświadczenie w przygotowywaniu posiłków dla najmłodszych. Kładziemy ogromny nacisk na zdrowe, świeże i ciekawe posiłki, uwzględniające diety elimentacyjne.

 

Dzieci są naszą przyszłością, dlatego dokładamy starań w ich wychowanie.

<div id="disqus_thread"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->/**<!-- [et_pb_line_break_holder] -->* RECOMMENDED CONFIGURATION VARIABLES: EDIT AND UNCOMMENT THE SECTION BELOW TO INSERT DYNAMIC VALUES FROM YOUR PLATFORM OR CMS.<!-- [et_pb_line_break_holder] -->* LEARN WHY DEFINING THESE VARIABLES IS IMPORTANT: https://disqus.com/admin/universalcode/#configuration-variables*/<!-- [et_pb_line_break_holder] -->/*<!-- [et_pb_line_break_holder] -->var disqus_config = function () {<!-- [et_pb_line_break_holder] -->this.page.url = PAGE_URL; // Replace PAGE_URL with your page's canonical URL variable<!-- [et_pb_line_break_holder] -->this.page.identifier = PAGE_IDENTIFIER; // Replace PAGE_IDENTIFIER with your page's unique identifier variable<!-- [et_pb_line_break_holder] -->};<!-- [et_pb_line_break_holder] -->*/<!-- [et_pb_line_break_holder] -->(function() { // DON'T EDIT BELOW THIS LINE<!-- [et_pb_line_break_holder] -->var d = document, s = d.createElement('script');<!-- [et_pb_line_break_holder] -->s.src = 'https://sloneczkotrzcianka-com-pl.disqus.com/embed.js';<!-- [et_pb_line_break_holder] -->s.setAttribute('data-timestamp', +new Date());<!-- [et_pb_line_break_holder] -->(d.head || d.body).appendChild(s);<!-- [et_pb_line_break_holder] -->})();<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><noscript>Please enable JavaScript to view the <a href="https://disqus.com/?ref_noscript">comments powered by Disqus.</a></noscript>

Zadbaj o zdrową przyszłość swojej pociechy