Grupa “Poziomki” to dzieci w wieku 2,5 -3 lat. Nauczycielami odpowiedzialnymi za realizację programu dydaktycznego są p. Anna Czernik i p.Weronika Mosiewicz.

Ramowy plan dnia – Poziomki

(pobierz plik)