W naszym Przedszkolu pracujemy kreatywnie, czyli wybrany przez nas program jest tylko punktem wyjścia do tworzenia własnego rocznego planu pracy dydaktyczno-wychowawczej i autorskich scenariuszy zajęć na poszczególne dni.

Zajęcia dydaktyczne, na których realizujemy podstawę programową uzupełnione są o bogaty blok zajęć dodatkowych. Zajęcia dodatkowe prowadzone są przez nauczycieli i instruktorów , którzy planują i opracowują program zajęć dopasowując tematy do rocznego planu pracy Przedszkola.

Nie lubimy stagnacji i rutyny, dlatego co kilka miesięcy wprowadzamy coś nowego. Naszą pracę urozmaicamy projektami edukacyjnymi oraz cyklem tzw. dużych prac plastyczno-technicznych wykonywanych przez wszystkie dzieci w Przedszkolu.

Zajęcia dodatkowe w ramach czesnego
 • Angielski – 2 x w tygodniu metodą Helen Doron;
 • Dogoterapia 1 x w tygodniu
 • Zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – 3 x w tygodniu;
 • Zajęcia rytmiczne z elementami tańca – 1 x w tygodniu;
 • Zajęcia przygotowujące do nauki czytania i pisania 2 x w tygodniu
 • Indywidualne ćwiczenia z logopedą 1 x w tygodniu;
 • Cykliczne spektakle teatralne organizowane w przedszkolu;
 • Konsultacje dla Rodziców z wychowawcami;
 • Konsultacje dla Rodziców z psychologiem według potrzeb;
 • Zebrania i warsztaty dla Rodziców.
Centrum Helen Doron
Nasza placówka należy do międzynarodowej sieci szkół językowych Helen Doron. Język angielski w naszym przedszkolu to kursy Didi the Dragon oraz Polly the Collie obejmuję 4 lata edukacji językowej. Mali uczniowie mogą czerpać wiedzę z różnych form nauki mając okazję do swobodnej ekspresji i samodzielnego odkrywania środków przekazu w postaci historyjek, muzyki, dramy, gier i wspólnych zabaw z rówieśnikami. Nasza metodyka, która oparta jest na badaniach i pedagogicznej praktyce, ukierunkowana jest na prawidłowy rozwój dziecka.

Nauczyciele Helen Doron są profesjonalistami wyszkolonymi tak, aby wspomóc młodych uczniów mądrymi wskazówkami, aktywnie im pomagać i motywować. Każdy z lektorów odbył szkolenie zakończone zdobyciem certyfikatu kursów Didi i Polly, który jest przepustką do stania się „najlepszymi z najlepszych” w świecie specjalistów wczesnej edukacji . Polly i Didi są typowymi programami dla przedszkoli. Wykorzystując muzykę, piosenki i wesołe opowiadania, skutecznie przybliżają maluchom język angielski – jego słownictwo jak i gramatykę. Pomagają dzieciom kształtować ważną życiową umiejętność jaką jest komunikacja międzyludzka i rozwijają poczucie pewności siebie, dając pozytywny bodziec do pogłębiania nauki w późniejszych latach.

Program obejmuje cztery lata nauki:

 • Didi the Dragon Yellow
 • Didi the Dragon Green
 • Polly the Collie Red
 • Polly the Collie Blue

Szczegółowe informacje na temat programów języka angielskiego dla przedszkoli oraz materiały do pobrania znajdą Państwo na www.didiandpolly.pl

Dogoterapia
Dogoterapia wspomaga działania rehabilitacyjne oraz terapeutyczne przy udziale odpowiednio przeszkolonych psów. Celem zajęć jest nauka zachowania i właściwych postaw w relacji dziecko-pies terapeuta oraz dostrzeżenie psa jako prawdziwego przyjaciela.

Te pierwsze ćwiczenia z psem budują zaufanie między nim a dzieckiem. Nabiera ono poczucia bezpieczeństwa, oswaja się z nową sytuacją, a także jest instruowane, w jaki sposób bezpiecznie postępować z czworonogiem. Uczy się także, aby przy zwierzęciu zawsze zachować ostrożność. Pierwsze kroki dziecka z psem są niezmiernie ważne w prowadzeniu dalszych zajęć. Najmłodszych bowiem należy stopniowo wprowadzać w zwierzęcy świat i stawiać małe kroki ku temu, aby osiągnąć zamierzony w zajęciach cel.Dogoterapia pozwala przełamać lęk przed czworonogiem i pogłębiać kontakt poprzez podchodzenie do niego, głaskanie i przytulanie się. Dzieci udoskonalają umiejętności motoryczne poprzez obserwowanie czynności wykonywane przez zwierzę i naśladowanie ich. Jest to także znakomita okazja do tego, by ćwiczyć koncentrację uwagi i wyzwalać spontaniczną aktywność dziecka wobec psa. Podczas zajęć prowadzonych w przedszkolu dzieci poznają stopniowo psa, jego zwyczaje i nawyki. Początkowo, oswajając się z czworonogiem, mogą go dokładnie obejrzeć – jakie ma łapy, uszy, oczy i ogon. Dotykają jego sierści i potrafią określić, czy jest ona szorstka czy miękka, długa czy krótka oraz określić jej barwę: jasna czy ciemna.

W naszym przedszkolu zajęcia z dogoterapii odbywają się raz w tygodniu oddzielnie dla dzieci młodszych i starszych prowadzone przez kynoterapeutę Panią mgr Sylwię Klessę.

Zajęcia przygotowujące do nauki czytania i pisania
W swojej codziennej pracy dużą wagę przywiązujemy do kształtowania u dzieci wszystkich umiejętności , które niezbędne są im do podjęcia nauki w szkole podstawowej, dlatego już z maluszkami prowadzimy zajęcia przygotowujące do nauki pisania i czytania. Podstawowym założeniem naszej pracy jest stymulacja rozwoju intelektualnego dziecka. Budowanie systemu językowego, opisywanie i wyjaśnianie świata, ale także budowanie własnej tożsamości.

Nie chodzi tylko o naukę mowy, czy naukę czytania, ale o osiąganie kolejnych etapów w rozwoju wszystkich funkcji poznawczych.

Główne założenia naszej pracy

Swoją pracą oddziałujemy na wszystkie sfery rozwojowe, kładziemy duży nacisk na ćwiczenia z zakresu kategoryzacji, kodowania ,ćwiczenia pamięci oraz analizy i syntezy wzrokowej przy zachowaniu porządku linearnego od lewej do prawej zgodnie z zasadą czytania.

Jakim dzieciom szczególnie polecane są zajęcia?

Systematyczna praca adresowana jest dla wszystkich dzieci z szczególnym uwzględnieniem tych z zaburzeniami rozwojowymi m.in opóźniony rozwój ruchowy, niepojawianie się pierwszych słów do 2 r.ż.

Zmieniający się świat, tempo i styl życia, nowe sposoby i typy społecznych relacji , zbyt wczesna i długa stymulacja dzieci obrazem , tablety i komputery niosą za sobą ryzyko problemów rozwojowych, wynikających z braku możliwości ludzkiego mózgu do przystosowania się w tak krótkim czasie do ilościowego i jakościowego zakresu zmian.

W gabinetach terapeutycznych obserwuje się coraz większą ilość dzieci , które nie radzą sobie w naturalny sposób z zaakceptowaniem zasad i norm społecznych, językowych i wszelkich innych , które kierują zachowaniem człowieka.

Coraz więcej jest dzieci z alalią, opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, dysleksją, nadpobudliwością ruchową, zaburzeniami reakcji emocjonalnych oraz społecznych. Wczesne zajęcia dają ogromne możliwości formowania się intelektu dziecka , gdyż poprzez czytanie kształtuje się wyobraźnia, która jest niezbędna do kreatywnego myślenia.

Głównym celem zajęć realizowanych w naszej placówce jest stymulacja mowy oraz przygotowanie dzieci do nauki pisania i czytania. Dzieci najskuteczniej uczą się w działaniu. Proponowane ćwiczenia ogólnorozwojowe są odpowiednio dobrane do wieku dziecka i jego możliwości psychofizycznych, doskonalą sprawność manualną, analizę i syntezę wzrokową oraz słuchową, ćwiczą myślenie, pamięć symultaniczną i sekwencyjną, uczą się spostrzegania , koncentracji uwagi, obserwowania, kojarzenia pojęć, logicznego myślenia.

Zadbaj o zdrową przyszłość swojej pociechy