Kiedy wysłać dziecko do przedszkola?

Przedszkole to najczęściej pierwsze miejsce gdzie dzieci mają kontakt z większą grupą rówieśników z jednocześnie mniejszym kontaktem z dorosłymi. To na barkach przedszkola spoczywa wprowadzenie młodego człowieka w świat nauki, cierpliwości i życia z innymi. W zależności od zamożności i uwarunkowań społecznych przedszkolna przygoda zaczyna w różnym wieku. Część rodziców woli sama zajmować się swoimi pociechami do osiągnięcia wieku obowiązkowego wysłania dziecka do przedszkola, inni zaś są zdania że dzieci wcześnie wysłane do placówki prędzej stają się samodzielne i wrażliwe na drugiego człowieka.

Kiedy zdecydować się na przedszkole?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytane. Zależy to od wielu czynników, zaczynając od zdrowia i trybu wychowania, kończąc na sytuacji rodzinnej. W rodzinach wielodzietnych, gdzie różnica między rodzeństwem jest mała, z pewnością opiekunowie mają więcej pracy, lecz pociechy szybciej uczą się integrować. Posiadanie rodzeństwa pomaga uwrażliwić i otworzyć się na innych, gdyż na co dzień uwaga otoczenia skupia się na grupce, a nie na jednym dziecku. Podobnie sytuacja wygląda wśród mieszkańców dużych osiedli, gdzie mieszkańcy dobrze się znają, a dzieci wraz z pierwszym postawionym krokiem stają się częścią społeczności.
Oczywiście nie należy dyskryminować jedynaków, ani pochopnie oceniać ich i rodziców. Posiadanie jednego dziecka nie oznacza rozpieszczenie go, chociaż siłą rzeczy uwaga rodziny skupia się na jednej istocie która przez lata pozostaje w centrum uwagi.

Dzieci lubią zajęcia grupowe i większy krąg równolatków. Szczególnie u jedynaków widać silną potrzebę integracji już od najmłodszych lat. Dziecko w przedszkolu ma kontakt nie tylko z innymi zabawkami ale i rówieśnikami którzy mają takie same potrzeby jak on. Prawidłową reakcją jest chęć nawiązywania kontaktu z jednoczesnym wyjściem spod skrzydeł opiekunów. Wysłanie jedynaka do przedszkola we wczesnym okresie życia często okazuje się doskonałym rozwiązaniem zarówno dla dziecka jak i rodziców, którzy w końcu mają czas dla siebie.

Dobre wykorzystanie potencjału.

Wychowanie wczesnoszkolne często wiąże się z kluczowymi decyzjami. W końcu rodzice mogą wrócić do pracy mając pewność kompetentnej opieki nad ich pociechą. Dzieci mają bodziec do zmian przyzwyczajeń i nawyków które trwały od narodzin. Pójście dziecka do przedszkola przed 3 rokiem życia to także doskonała okazja do odkrywania i rozwoju talentów a także nauki języków obcych. Wnikliwi rodzice potrafią zauważyć specyficzne upodobania swoich pociech, aczkolwiek często talent mylą z naturalną ciekawością świata, z którą rodzi się każdy człowiek. O ile pasje mogą i mają prawo się zmieniać, to niektóre cechy wpajane od najmłodszych lat przydają się w dorosłym życiu a nawet są niezbędne. Dobre wychowanie, opanowanie w stresujących sytuacjach czy podstawy matematyki i ortografii są wręcz wymagane.

Współczesny świat daje możliwość szybkiej komunikacji i niemal nieograniczone podróżowanie. To, co często nas powstrzymuje, to bariera językowa, która zarówno w pracy, jak i w rozwijaniu pasji potrafi zniszczyć plany. O ile nauka wielu języków może sprawiać duże kłopoty, wymagać poświęcenia, wielu lat i pieniędzy, o tyle język angielski jest powszechny i warto znać go w stopniu przynajmniej komunikatywnym. Rozpoczęcie nauki języka angielskiego w przedszkolu daje najlepsze rezultaty.

kiedy wysłać dziecko do przedszkola